№ 137 / 19.05.2022

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Обявяване на страницата на ОИК Роман списък А и Б на кандидатите за общински съветници от проведените МИ на 27.10.2022 година

№ 136 / 03.05.2022

ОТНОСНО : ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪК А И СПИСЪК Б С ИМЕНА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ МИ НА 27.10.2019Г

№ 135 / 12.07.2020

ОТНОСНО : ОТНОСНО :Освобождаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и кметове но 27.10 2019 година

№ 134 / 16.12.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Роман за осъществяване контрол при унищожаването на останалите за съхранение в общинска администрация неизползвани по време на избора на 27.10 2019 г. и на 03. 11.2019 г. за общински съветници и за кметове изборни книжа : бюлетини ,протоколи на СИК и ОИК ,чернови на протоколи на СИК и на ОИК.

№ 133 / 11.11.2019

ОТНОСНО : Освобождаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата за избран.

№ 132 / 08.11.2019

ОТНОСНО : Декларация по член35, алинея 1, точка 1,във връзка с член 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за избраните в избора за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и на 03.11.2019 г.

№ 131 / 05.11.2019

ОТНОСНО : Заличаване на кандидат от кандидатската листа на Местна коалиция АБВ / СДС , АТАКА , АБВ /.

№ 130 / 04.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 129 / 04.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

№ 128 / 04.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване приключване на работата в ИП.

№ 127 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Oбявяване край на изборния ден в община Роман.

№ 126 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Подадена жалба от МК АБВ / СДС, АТАКА, АБВ/

№ 125 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Заличаване на застъпник назначен от ОИК Роман за подкрепа на кандидатите на ПП ВМРО –БНД за избора на 03 .11.2019 година.

№ 124 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Решения на ОИК Роман за избрани кандидати в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. съгласно писмо № МИ-1339/31.10.2019 г. на ЦИК.

№ 123 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК в община Роман.

№ 122 / 31.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Роман , за получаване на отпечатаните бюлетини от печатницата за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019година в община Роман .

№ 121 / 31.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатската листа на Местна коалиция АБВ/СДС,АТАКА ,АБВ/в изборите за общински съветници и за кметове на 03.11.2019 година.

№ 120 / 31.10.2019

ОТНОСНО : Изменение на решение №83/16.10.2019 г. на ОИК Роман.

№ 119 / 30.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК в община Роман.

№ 118 / 30.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избор на кмет на община и кмет на кметство в община Роман в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Роман.

Календар

Решения

  • № 137 / 19.05.2022

    относно: ОТНОСНО: Обявяване на страницата на ОИК Роман списък А и Б на кандидатите за общински съветници от проведените МИ на 27.10.2022 година

  • № 136 / 03.05.2022

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪК А И СПИСЪК Б С ИМЕНА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ МИ НА 27.10.2019Г

  • № 135 / 12.07.2020

    относно: ОТНОСНО :Освобождаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и кметове но 27.10 2019 година

всички решения